Danh Sách Sự Kiện ĐUA TOP

2020/08/02 03:26Thắc mắc báo lỗi tại đây: Hỗ trợ trực tuyến

Danh Sách Sự Kiện ĐUA TOP

 Máy Chủ Mới  : Hỏa Phụng

 OPEN Beta : 10:00 Chủ Nhật Ngày 12/07/2020

 Thời Gian Đua Top : 12/07/2020 đến 02/08/2020

 Phần thưởng phát vào 10h sáng 03/08/2020

✅Sự Kiện đua top cấp

Xếp Hạng Tên Nhân Vật
Hạng 1 GoodBey
Hạng 2 Jx2Kiem
Hạng 3 MộcQuếAnh24
Hạng 4 B52oBàĐầm
Hạng 5 Jx2TriHuynh
Hạng 6 o0oConĐỉ0oo
Hạng 7 LuuManh
Hạng 8 CBQProno1
Hạng 9 zIzHoàngLãoTàzIz
Hạng 10 Jx2KiếmY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✅Sự Kiện đua top MÔN PHÁI

Xếp Hạng Tên Nhân Vật
Hạng 1 Thiếu Lâm Ii20iTNiChíPhèoI
Hạng 1 Võ Đang VDKSoáiKaKa
Hạng 1 Nga My B52oCave
Hạng 1 Cái Bang TaoGaTuTuTaoPro
Hạng 1 Đường Môn B52oHắc VôThường
Hạng 1 Dương Môn o0zPersephone
Hạng 1 Ngũ Độc LinaAnh
Hạng 1 Con Lôn B52oBạchVôThường
Hạng 1 Thúy Yên AEDSWQR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✅Sự Kiện đua top CHIẾN TRƯỜNG(Tống - Liêu)

Xếp Hạng Tên Nhân Vật
Hạng 1 MộcQuếAnh24- GoodBey
Hạng 2 LinaAnh- Jx2Kiem
Hạng 3 Ii20iTNiChíPhèoI- BuffGoodBey
Hạng 4 zIzHoàngLãoTàzIz- TaoGaTuTuTaoPro
Hạng 5 o0oConĐỉ0oo-Jx2Buff
Hạng 6 z0zHuỳnhXuân-Jx2KiếmY
Hạng 7 o0zPersephone- B52oBàĐầm
Hạng 8 Ghost96IC- B52oCươngThi
Hạng 9 Jx2TriHuynh- VDKSoáiKaKa
Hạng 10 ThầyChùaLửa-LuuManh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________
Trân trọng

Võ Lâm II Thiên Tuyệt
vl2thientuyet.net
Võ Lâm 2 Private - Ông vua dòng game kiếm hiệp

__________________________________