Phần thưởng hỗ trợ tân thủ và thăng cấp

2020/05/30 07:15Thắc mắc báo lỗi tại đây: Hỗ trợ trực tuyến

Phần thưởng hỗ trợ tân thủ và thăng cấp

✔️ Phần thưởng hỗ trợ tân thủ

⚜Thăng cấp 73

⚜1 Bộ trang bị tinh khắc(theo hệ phái)

⚜1 Thần Hành Bảo Điển

⚜3000 điểm danh vọng

⚜1 Thú cưỡi

⚜Học max cấp toàn bộ kỹ năng (trừ 80)

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

✔️Nhận_thưởng_thăng_cấp:

⚜Phần Thưởng cấp 74 : 1 Chiêm y phổ + 3 Tử hà mật tịch

⚜Phần Thưởng cấp 75 : 30 Lệnh bài sư môn + 3 Thiên hà mật tịch

⚜Phần Thưởng cấp 76 : 30 Lệnh bài sư môn + 2 Chiêm y phổ + 2 Tứ linh

⚜Phần Thưởng cấp 77 : 1 bộ Tàng Kiếm 8x

⚜Phần Thưởng cấp 78 : 2 Mật tịch môn phái cấp 45

⚜Phần Thưởng cấp 79 : 100 Mảnh thiên thạch & 100 Thiên thạch

⚜Phần Thưởng cấp 80 : Nón viêm đế

⚜Phần Thưởng cấp 81 : Áo viêm đế

⚜Phần Thưởng cấp 82 : Quần viêm đế

⚜Phần Thưởng cấp 83 : 5 Tàng kiếm thạch

⚜Phần Thưởng cấp 85 : 2 Tử quang thạch

⚜Phần Thưởng cấp 86 : 1 Mật tịch môn phái cấp 70

⚜Phần Thưởng cấp 90 : 1 Thiên cang lệnh

 

__________________________________
Trân trọng

Võ Lâm II Thiên Tuyệt
vl2thientuyet.net
Võ Lâm 2 Private - Ông vua dòng game kiếm hiệp

__________________________________