Sự Kiện Khai Mở Đua Top [Hỏa Phụng]

2020/07/06 03:13Thắc mắc báo lỗi tại đây: Hỗ trợ trực tuyến

Sự Kiện Khai Mở Đua Top [Hỏa Phụng]

 Máy Chủ Mới  : Hỏa Phụng

  Alpha Test : 06/07/2020 đến 12/07/2020

 OPEN Beta : 10:00 Chủ Nhật Ngày 12/07/2020

 Thời Gian Đua Top : 12/07/2020 đến 02/08/2020

 Phần thưởng đua top LEVEL

Xếp Hạng Phần thưởng
Hạng 1 1 Bộ Thiên Nghĩa (Áo + Quần Nón + 2 Trang Sức) +1 Báo Vàng + 30.000 xu
Hạng 2 1 Bộ Thiên Nghĩa (Áo + Quần + Nón)+1 Báo Vàng + 20.000 xu
Hạng 3 Áo Thiên Nghĩa + Hổ Vàng + 15.000xu
Hạng 4 Quần Thiên Nghĩa + 12.000xu
Hạng 5 Nón Thiên Nghĩa + 10.000xu
Hạng 6  10.000xu
Hạng 7  10.000xu
Hạng 8  10.000xu
Hạng 9  10.000xu
Hạng 10  10.000xu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Phần thưởng đua top LEVEL môn phái

Xếp Hạng Phần thưởng
Hạng 1 môn phái  8.000xu

 

 

 

 Phần thưởng đua top Công Trạng(Tống - Liêu)

Xếp Hạng Phần thưởng
Hạng 1 1 Bộ Thiên Nghĩa (Áo + Quần + Nón + 2 Trang Sức + Vũ Khí) + Báo Vàng + 20.000xu
Hạng 2 1 Bộ Thiên Nghĩa (Áo + Quần + Nón) + Báo Vàng + 15.000xu
Hạng 3 1 Bộ Thiên Nghĩa (Áo + Quần + Nón)+ 10.000xu
Hạng 4 8.000xu + Hổ Vàng
Hạng 5 8.000xu + Hổ Vàng
Hạng 6 8.000xu + Hổ Vàng
Hạng 7 8.000xu + Hổ Vàng
Hạng 8 8.000xu + Hổ Vàng
Hạng 9 8.000xu + Hổ Vàng
Hạng 10 8.000xu + Hổ Vàng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________
Trân trọng

Võ Lâm II Thiên Tuyệt
vl2thientuyet.net
Võ Lâm 2 Private - Ông vua dòng game kiếm hiệp

__________________________________